välkommen  IN!

Förskolan Krabat har en stor, fin gård och består av två avdelningar, Humlorna för våra yngre barn och Fjärlilarna för våra äldre barn

Dagsrutiner:

06.45 Förskolan öppnar
07.30 Frukost
09.00 Samling och frukt
11:00 Lunch
12:00 Vila, anpassat utifrån varje barn och lek
14:00 Mellanmål
14:45 Fri lek ute eller inne
17:00 Förskolan stänger, 16:30 på fredagar

(Eventuell tidigare- eller senareläggning av öppettider avgörs av en majoritet på medlemsmöte.)

ju mer vi är tillsammans

På Krabat är delaktighet en självklarhet. Som förälder är du i hög grad med och påverkar verksamheten.

Som medlem i Krabat förväntas du:

  • ha en styrelsepost någon period under barnets tid på förskolan
  • delta aktivt under de två arbetsdagarna varje år
  • ansvara för ca fyra städhelger per år och familj

En kooperativ förskola innebär även att personalen har möjlighet att påverka och planera verksamhetens utformning och sin egen arbetssituation på både kort och lång sikt.

Vi sätter stort värde på samarbetet mellan föräldrar och personal, både när det gäller vardagliga frågor och frågor som rör verksamhetens framtida utformning.

Kooperativet drivs i form av en ekonomisk förening. Alla intäkter går direkt till verksamheten och eventuella överskott kvarstår till kommande verksamhetsår.

X