Vår verksamhet

Välkommen in!

Förskolan Krabat har en stor, fin gård och består av två avdelningar, Humlorna för våra yngre barn och Fjärilarna för våra äldre barn.
Här kan du ta del av hur en dag på Krabat kan se ut.

Dagsrutiner:

06.45 Förskolan öppnar
07.30 Frukost
09.00 Samling och frukt
11:00 Lunch
12:00 Vila, anpassat utifrån varje barn och lek
14:00 Mellanmål
14:45 Fri lek ute eller inne
17:00 Förskolan stänger, 16:30 på fredagar

(Eventuell tidigare- eller senareläggning av öppettider avgörs av en majoritet på medlemsmöte.)

Ju mer vi är tillsammans

På Krabat är delaktighet en självklarhet. Som förälder är du i hög grad med och påverkar verksamheten.

Som medlem i Krabat förväntas du:

  • ha en styrelsepost någon period under barnets tid på förskolan
  • delta aktivt under de två arbetsdagarna varje år
  • ansvara för ca fyra städhelger per år och familj (består av enklare städ då vi har en lokalvårdare som städar på vardagarna, till skillnad från många andra föräldrakooperativ)

En kooperativ förskola innebär även att personalen har möjlighet att påverka och planera verksamhetens utformning och sin egen arbetssituation på både kort och lång sikt.

Vi sätter stort värde på samarbetet mellan föräldrar och personal, både när det gäller vardagliga frågor och frågor som rör verksamhetens framtida utformning.

Kooperativet drivs i form av en ekonomisk förening. Alla intäkter går direkt till verksamheten och eventuella överskott kvarstår till kommande verksamhetsår.

Hur det började

Förskolan Krabat har hela Leksands kommun som upptagningsområde. Men från början, alltså 2001, såg det lite annorlunda ut.

Några familjer i området kring Tibble hade en idé om ett byutvecklingsprojekt: “Tibblevisionen.” Man ville återskapa en trygghet, känsla och respekt för byn, föräldrar och grannar, genom att undvika att barnen forslades till många olika förskolor runt om i kommunen.

Efter ett möte vintern – 98/99 med intresserade bybor bildades två grupper. Den ena arbetade med att få igång bystugan som ett öppet hus för alla byns invånare och den andra gruppen med att starta en föräldrakooperativ förskola. De som arbetade för att starta en kooperativ förskola såg snart att det vore bra om barnen fick lära känna flera blivande skolkamrater och det var då naturligt att förskolans upptagningsområde skulle vara det samma som för Ullvi skola.

Visionen var att barnen skulle få växa upp tillsammans med sina blivande skolkamrater. När barnen sedan nådde skolåldern och började i Ullvi skola kände de redan varandra, vilket skapade en trygghet för både föräldrar och barn. Detta var målet när Tibble föräldrakooperativa förskola startades 2001.

2009 ändrades namnet och på Förskolan Krabat går i dag barn från olika delar av Leksand.

Har du frågor eller funderingar?

Undrar du något tveka inte att ställa en fråga till oss.

X