Skapande

Just nu har barnen stor lust i att skapa. Det är många kreativa barn, som tillbringar en stor del av dagen i vårt skapande rum. Att måla vid staffliet är både lärorikt och rogivande.

Miljön utanför förskolegården

Tack Skoglunds för den fina isbanan. Vi har denna vinter åkt skridskor flera gånger varje vecka. Alla fjärilar har provat.

De stora snöhögarna är roliga att leka i för den som inte vill åka skridskor.

Läsnyckeln

I måndags började fjärilarna med första ordet i läsnyckeln. Vi kan det redan, säger barnen och ljudar alla bokstäver i rasande fart. Att sedan diskutera bilden och hur getingen har fått plåster är extra spännande.

Ny läshörna

Några av förskolans föräldrar har skapat en ny läshörna till barnen. En viktig del i arbetet med litteratur på förskolan är att erbjuda barnen läsmiljöer. Barnen tycker om att krypa in bakom draperiet tillsammans med en kompis och en spännande bok.

Litteraturprofil

Litteraturprofileringen av förskolan har precis startat. Pedagogerna har varit på ett uppstartsmöte gällande upplägget av arbetet kring profileringen. Att arbeta litteraturprofilerat innebär att vi mera systematiskt använder litteratur i vår verksamhet. Några av kommunens förskolor har redan startat upp sitt litteraturprofileringsarbete och nu är vi en av fyra fristående förskolor som startar upp.

X