Litteraturprofileringen av förskolan har precis startat. Pedagogerna har varit på ett uppstartsmöte gällande upplägget av arbetet kring profileringen. Att arbeta litteraturprofilerat innebär att vi mera systematiskt använder litteratur i vår verksamhet. Några av kommunens förskolor har redan startat upp sitt litteraturprofileringsarbete och nu är vi en av fyra fristående förskolor som startar upp.

X