Läsnyckeln

Orden i läsnyckeln utökas.

Skapande

Just nu har barnen stor lust i att skapa. Det är många kreativa barn, som tillbringar en stor del av dagen i vårt skapande rum. Att måla vid staffliet är både lärorikt och...

Miljön utanför förskolegården

Tack Skoglunds för den fina isbanan. Vi har denna vinter åkt skridskor flera gånger varje vecka. Alla fjärilar har provat. De stora snöhögarna är roliga att leka i för den som inte vill åka...

Läsnyckeln

I måndags började fjärilarna med första ordet i läsnyckeln. Vi kan det redan, säger barnen och ljudar alla bokstäver i rasande fart. Att sedan diskutera bilden och hur getingen har fått plåster är extra...

Ny läshörna

Några av förskolans föräldrar har skapat en ny läshörna till barnen. En viktig del i arbetet med litteratur på förskolan är att erbjuda barnen läsmiljöer. Barnen tycker om att krypa in bakom draperiet tillsammans med en kompis och en spännande...

Litteraturprofil

Litteraturprofileringen av förskolan har precis startat. Pedagogerna har varit på ett uppstartsmöte gällande upplägget av arbetet kring profileringen. Att arbeta litteraturprofilerat innebär att vi mera systematiskt använder litteratur i vår verksamhet. Några av...

Ett föräldrakooperativ i limhagen med närhet till skogen

Förskolan Krabats främsta uppgift är att rusta varje barn inför framtiden. Det gör vi bäst genom att fokusera på trygghet, hälsa, lärande, social kompetens och inflytande. Vi arbetar utifrån tydligt uppsatta mål, där Läroplan för förskolan skapar riktlinjer. Krabat är en liten och trygg förskola med 22 barn och sex anställda. Verksamheten bedrivs med inspiration av Montessoripedagogiken och Reggio Emilia-filosofin.

trygghet

Förskolan Krabat är en liten familjär förskola där barn, pedagoger och vårdnadshavare arbetar i nära samarbete med varandra. Vi har en hög personaltäthet och arbetet med barnet sker ofta i mindre grupper.

hälsa

Vid förskolan Krabat investerar vi i barnets  framtid genom att fokusera på hälsa. Hälsa för oss innebär framförallt: glädje, lugn och ro, rörelse, utevistelse och mat. Förskolan serverar frukost, lunch, mellanmål och fruktstunder varje dag.

lärande

Vid förskolan Krabat ser vi varje barn som en egen individ, där varje barn har rätt till sin egen utveckling. Varje barn föds med en unik förmåga att vilja lära och den förmågan är förskolans viktiga uppgift att möta.

social kompetens

Att kunna samspela med andra människor ser vi som en betydelsefull del i barnets framtid.  Förskolan har en stor möjlighet att erövra barnet dessa viktiga kunskaper, då barnet finns med i förskolans sociala samspel från tidig ålder. Vid förskolan Krabat tycker vi det är viktigt med samspel i olika gruppkonstellationer.

Inflytande

Vid förskolan Krabat tycker vi att det är viktigt att barn, pedagoger och vårdnadshavare upplever känslan av att Krabat är vår förskola. Utifrån varje persons förmåga skall den känna att det här är min förskola och att jag kan påverka min tillvaro här. Behov och möjligheten att påverka förskolan är individuellt utifrån varje person.

Har du frågor eller funderingar?

Undrar du något tveka inte att ställa en fråga till oss.

X